Politica GDPR

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

 1. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, Societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website (https://tupturda.ro) atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. 

Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., folosind termenii „TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L.”, „Societatea”, „noi”, „nostru”, „noastră”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator”.

Societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. cu sediul social în municipiul Turda, str. Mihai, Viteazu, nr. 43, jud. Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.  J 12/3415/2017, C.U.Î. RO 37709819, este o persoană juridică de drept privat aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda, ce acționează ca operator de transport public local pe raza municipiului.

Totodată, Societatea este persoană juridică responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse, ca urmare a accesării și vizualizării informațiilor existente pe site de către dumneavoastră. În colectarea acestor date, societatea noastră acționează în calitate de operator de date cu caracter personal și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

De asemenea, pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, iar prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

https://tupturda.ro este website-ul oficial al societății TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., creat pentru o mai bună informare a utilizatorilor website-ului cu privire la activitatea noastră, serviciile pe care le oferim, precum și pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu utilizatori/ beneficiarii și potențialii beneficiari ai serviciilor de transport prestate de societatea noastră.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile oferite de societatea noastră sau pentru a răspunde la cereri sau sesizări.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui utilizator al website-ului TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. (https://tupturda.ro).   

Societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor:

– Legalitate, echitate și transparență: prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect, suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat corespunzător.

– Controlul vă aparține: în limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina exactitatea datelor personale, actualiza sau șterge datele pe care le-ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.  

– Integritatea datelor și limitarea scopului: utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale, scopurile noastre respectând, în toate cazurile, legislația în vigoare. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

– Securitate: am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

 • CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 

TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. colectează și prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii le pun la dispoziție prin accesarea și vizitarea de către aceștia a website-ului, prin interacționarea cu acesta, precum și prin alte mijloace.

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal, în calitate de vizitator al website-ului, respectiv fără a fi necesară înregistrarea unui cont sau completarea vreunui formular de contact.

Cu toate acestea, în cazul în care alegeți să interacționați cu website-ul nostru, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare sau autentificare, necesare pentru contactarea în vederea transmiterii mesajelor/ solicitărilor/ sesizărilor dumneavoastră.

Prin urmare, pentru realizarea scopului de mai sus, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact pentru transmiterea de mesaje, solicitări, sesizări, reclamații de la secțiunea „Contact” din cadrul website-ului.

Datele care sunt solicitate cu ocazia utilizării acestui mijloc de comunicare sunt: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și interesul utilizatorului (mesajul, subiectul).

Furnizarea informațiilor cu caracter personal prin intermediul formularului nostru de contact la rubricile marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii, deoarece avem nevoie de aceste informații pentru a identifica problema sesizată, a respecta prevederile legale, respectiv pentru a răspunde mesajelor/ solicitărilor primite de la dumneavoastră. Alte date sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați voluntar la completarea casetei destinate mesajului din cadrul formularului de contact sunt la alegerea dumneavoastră. Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor și solicitărilor dumneavoastră prin intermediul website-ului.

De asemenea, suplimentar față de datele cu caracter personal și modalitățile de colectare descrise mai sus, colectăm date și prin alte mijloace sau din alte surse, așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web. Astfel, este necesar să vă informăm despre faptul că website-ul:  https://tupturda.ro colectează automat anumite informații tehnice despre dumneavoastră care identifică doar activitatea de vizitator sau utilizator al website-ului, atât ca urmare a simplei accesări a site-ului, cât și ca urmare a vizualizării paginilor sau secțiunilor pe care ați dat ”click” cu ocazia utilizării website-ului.

Aceste informații tehnice sunt colectate prin mijloace automate, respectiv prin modulele cookie sau alte tehnologii similate (web beacons, web server logs, s.a), stocate în fișierele jurnal și reprezintă date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri care nu identifică direct o anumită persoană.

Modulele cookie identifică informații precum: adresele IP (Protocol Internet), sistemul de operare, tipul de browser, locația geografică a computerului sau a dispozitivului, și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate, secțiunile pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat (pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie [AO1] disponibilă pe website-ul nostru.

De asemenea, vă informăm că, navigând în cadrul secțiunilor din website-ului nostru, veți regăsi și linkuri/adrese de interes pentru informarea dumneavoastră către website-uri pe care societatea noastră nu le controlează (de ex: www.primariaturda.ro, www.facebook.com, etc). După ce faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor operatori de date cu caracter personal sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele. Societatea noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 • SCOPURILE PRELUCRĂRII

Societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului https://tupturda.ro în următoarele scopuri:

 • Informarea utilizatorilor și publicitatea serviciilor prestate de societate
  • Efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contract între societate și client (de exemplu: solicitarea de informații cu privire la formularea unei comenzi de servicii sau încheierea unui contract de transport cu societatea);
 • Îndeplinirea obligațiilor legale în contextul realizării obiectului de activitate și operațiunilor de administrare a societății: înregistrarea financiar-contabilă, efectuarea activităților de gestiune economico-financiară a Societății, arhivarea fizică și electronică a documentelor, etc.
 • Formularea/ soluționarea răspunsului la mesaje, solicitări, sesizări sau reclamații primite de la utilizatori prin intermediul formularului de contact.
 • În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, analizarea comportamentului utilizatorilor care accesează website-ul, prin folosirea de cookies, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat și de oferte adaptate intereselor sau preferințelor de consum ale utilizatorilor. 
 • Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.
 • Pentru soluționarea oricăror sesizări/plângeri/solicitări ale persoanelor vizate, precum și pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care societatea noastră este parte
 • Alte scopuri compatibile celor descrise mai sus
 • TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este: 

 • Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 (în ceea ce privește demersurile pre-contractuale la cererea clientului sau pentru a furniza acestuia informații despre serviciile oferite și contractarea acestora).
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (în ceea ce privește activitatea de arhivare fizică și electronică a documentelor, operațiunile de înregistrare în evidențele contabile ale societății conform normelor fiscale, obligația de a răspunde solicitărilor/ reclamațiilor utilizatorilor transmise prin intermediul website-ului, etc).
 • Prelucrarea este necesară în scopul interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest website securizat împotriva fraudei și altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor  Societății și ale partenerilor colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016. 

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.  

 • DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior, pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor Societății și utilizatorii site-ului nostru. 

Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 12 luni în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

 • TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul site-ului precum: furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software, găzduire web), de arhivare în format fizic/electronic, de servicii juridice, asigurători sau alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a serviciilor noastre, precum și la solicitarea organelor fiscale, judiciare sau a altor autorități competente de control ale statului, în baza și limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. 

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul dumneavoastră explicit sau alt temei legal.

 • DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ 
 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. Turda și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de produsele/ serviciile oferite pe website și de utilizare a contului. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu în cazul furnizării de servicii, înregistrarea operațiunilor contabile. Datele pot fi șterse în următoarele situații: 
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul. 
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
 1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră,
 2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării,
 3. (iii) Societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;   
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării prelucrării datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. Astfel, beneficiați de dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: București, B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-20 Sector 1 ori prin e-mail la: anspdcp@dataprotection.ro, sau instanțelor competente pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și pot fi exercitate de către dumneavoastră în orice moment. 

 • CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Societatea TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. Facem tot posibilul pentru a păstra datele dumneavoastră în siguranță. Utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosim anonimizarea și pseudonimizarea acolo unde este cazul. Monitorizăm sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri. 

Însă, chiar dacă facem tot posibilul, nu putem, garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți că orice informație pe care o transferați către noi, se face pe propriul dumneavoastră risc. Cu toate acestea, societatea noastră folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență.

De asemenea, suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program. În aceste situații, obiectivele noastre sunt de a izola cât mai rapid problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, vom informa autoritățile competente cu privire la încălcările de securitate a datelor. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări. 

 1. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative, vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate. 

 • CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Daca aveti întrebări sau comentarii despre prezenta Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la sediul social din Turda, str. Mihai Viteazu, nr. 43, jud, Cluj ori prin e-mail, la adresa: office@tupturda.ro .   

Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:

Email: dpo@tupturda.ro


 [AO1]