Informații publice

PLAN DE INTEGRITATE AL SOCIETĂȚII TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2024-2025

DECLARAȚIE DE ADERARE
la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare prevăzute de
STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021 – 2025