Abonamente cu titlu gratuit

1. Veterani și văduve de război Legea 44/1994

2. Luptătorii pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 Legea 341/2004

3. Persoane cu handicap +nevăzători, însoțitori sau asistenți personali ai acestora, dacă este cazul Legea 448/2006

4. Deportaţi şi deţinuţi politici strămutaţi-persecutaţi din motive politice sau etnice și urmașii acestora, conform cu Legea 118/1990

5. Cetățeni de onoare – HCL 186/2012

6. Pensionari cu vârsta peste 65 ani – HCL 186/2012

7. Elevi – HG 810/2023, Legea Educației

8. Refugiați-Legea 189/2000


Acte necesare pentru emiterea abonamentelor gratuite

1.Veterani și văduve de război Legea 44/1994

a. Cerere tip

b. Copie Document de identitate (BI/CI)

c. Copie Legitimaţia de veteran de război emisă de Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război

d. Acord prelucrare date cu caracter personal


2. Luptătorii pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 Legea 341/2004

a. Cerere tip

b. Copie Document de identitate

c. Copie Certificat de luptător sau participant, eliberat de Comisia pentru Cinstirea şi Sprijinirea Eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 sau legitimaţia de membru al Asociaţiei Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 care va fi vizată la zi pentru anul în curs, prin aplicarea în clar a ştampilei şi semnăturilor autorizate

d. Certificat fiscal

e. Acord prelucrare date cu caracter personal


3. Persoane cu handicap +nevăzători, însoțitori sau asistenți personali ai acestora, dacă este cazul Legea 448/2006

a. Cerere tip

b. Copie Document de identitate (BI/CI)

c. Copie Certificat de încadrare în grad de handicap

d. Adeverință eliberată de Direcția de Asistență Socială Turda în ORIGINAL

e. Certificat fiscal

f. Acord prelucrare date cu caracter personal


4. Deportaţi şi deţinuţi politici strămutaţi-persecutaţi din motive politice sau etnice

Legea 118/1990

a. Cerere tip

b. Copie Document de identitate (BI/CI)

c. Decizie de la Agenția Județeană pentru plăți și inspecție socială Cluj

d. Decizie Casa teritorială de pensii, Turda.

e. Certificat fiscal

f. Acord prelucrare date cu caracter personal


5. Cetățeni de onoare – HCL 186/2012

a. Cerere tip

b. Copie Document de identitate (BI/CI)

c. Copie Certificat care atestă calitatea de cetățean de onoare

d. Certificat fiscal

e. Acord prelucrare date cu caracter personal


6. Pensionari cu vârsta peste 65 ani – HCL 186/2012

a. Cerere tip

b. Copie cupon de pensie

c. Copie carte de identitate

d. Certificat fiscal

e. Gratuitatea se acordă începând cu luna următoare împlinirii vârstei de 65 ani

f. Acord prelucrare date cu caracter personal


7. Elevi HG 810/2023, Legea Educației

a. Cerere tip

b. Carnet de elev cu fotografie și vizat de unitatea de învățământ(+copie)/Adeverință emisă de unitatea de învățământ, pentru anul școlar în curs

c. Copie Certificat de naștere / CI

d. Acord prelucrare date cu caracter personal


8. Refugiați-Legea 189/2000

a. Cerere tip

b. Copie CI

c. Decizia privind acordarea pensiei Cluj (copie)

d. Copie cupon de pensie

e. Hotărârea pentru stabilirea drepturilor prevăzute de legea 189/2000

f. Certificat fiscal

g.  Acord prelucrare date cu caracter personal